“Wanneer je op kosten gaat sturen worden deze automatisch hoger”

Tijdens mijn studie kreeg ik bovenstaand zinnetje ingeprent. Kort gezegd is het idee dat het onverstandig is om alleen naar de kostenkant te kijken wanneer je meer winst wilt maken.


Waarom zou je dit niet moeten doen?

Er zijn een aantal redenen aan te voeren. Allereerst tijd. Praktisch gezien gaat er vaak onevenredig veel tijd zitten in het behalen van kostenbesparingen. Hier gaat het aloude gezegde “tijd is geld” op. Alvorens je gaat onderzoeken waar je kosten kunt besparen moet je eerst uitrekenen wat jouw tijd eigenlijk waard is. Dit kun je vervolgens afzetten tegen het bespaarpotentieel. Je zult zien dat de hoeveelheid benodigde tijd vaak niet opweegt tegen de te behalen besparing.

Toename van de verborgen kosten is misschien wel het meest onderschatte resultaat….”

Dan de verborgen kosten. Toename hiervan is misschien wel meest onderschatte resultaat van het sturen op kosten. Je bespaart links maar rechts nemen de kosten toe. Een praktijkvoorbeeld. Een logistieke afdeling besloot andere dozen te gaan gebruiken om zo flink te besparen op materiaalkosten. Het gevolg was een toename van schademeldingen. Dit resulteerde in een toename van klachten en vergoedingen. De servicekosten lagen bij andere afdelingen dus de besparing werd als een succes gezien. De verkoopafdeling moest intussen verantwoorden waarom de omzet achter bleef…. Dit gebeurt overigens zowel bij grote als kleine bedrijven en kan zo simpel zijn als besparen op de pennen zoals een ander bedrijf deed. Gevolg was een toenemende irritatie onder personeel en dat leidt weer tot verlaging van productiviteit.

Dit laatste voorbeeld zou je overigens ook kunnen scharen onder verkeerde zuinigheid. Een derde factor ook wel bekend als “penny wise, pound foolish”.


De opbrengstenparadox

Als er een kostenparadox bestaat dan kun je ook wel een opbrengstenparadox bedenken. Wanneer je je tijd volledig steekt in het behalen van opbrengsten dan worden deze vanzelf hoger. En zo is het in principe ook. Er zijn wel wat beperkende factoren te bedenken, maar dit wat in de VS heilig is verklaard; de sky is the limit if you work for it.

Het vliegwieleffect, magisch en mooi

Niet meer op kosten sturen, alleen nog op opbrengsten dus?” Dat is een begin. Maar er is nog een derde, mijn inzien magisch mooi, effect te behalen, namelijk het vliegwieleffect. Het principe is eigenlijk heel simpel. Kijk incidenteel (bijv. één dag per jaar) naar je grootste variabele kostenposten en probeer daar een besparing te behalen. Je zal zien dat ongeveer 20% van je variable kostenposten verantwoordelijk is voor 80% van je variable uitgaven. Concentreer je op die 20%. Alle andere energie steek je in het verhogen van je opbrengsten.


Rekenvoorbeelden

Het beste resultaat door bewuste verdeling van aandacht tussen variabele kosten en opbrengsten

Drie ondernemingen hebben jaarlijks een omzet van € 400.000. Ze hebben ieder een vaste kost van € 100.000 per jaar, een variabele kost van € 140.000 per jaar en een winst van € 160.000 per jaar.

Onderneming 1 kiest ervoor om kosten te besparen en kan 10% variabele kosten besparing (totaal -€ 14.000) realiseren. Resultaat: € 174.000

Onderneming 2 kiest ervoor om alle energie te steken in het verhogen van de omzet en kan hiermee 10% extra omzet realiseren. Resultaat: € 186.000

Onderneming 3 kiest ervoor om de tijd te verdelen en 20% van de tijd in kostenbesparing te steken en 80% in een omzetverhoging. Dit resulteert in een 8% omzetverhoging en 8% variabele kostbesparing. Resultaat: 192.896


Conclusie

Steek de meeste energie in het verhogen van je omzet.

Steek de meeste energie in het verhogen van je omzet. Gebruik de overige energie efficient voor het verlagen van je variabele kosten. Dit kan bijvoorbeeld door een platform als Dentacloud werk voor je te laten doen 😉


Meer weten?

Hoe kan Dentalcloud hierbij helpen? Laat hier je naam en emailadres achter, bel mij op 06-22830341 , e-mail mij op wouter.bulten@dentalcloud.eu of laat een pb achter via onze social kanalen.

Wouter Bulten