Praktijkmanager

De rol van praktijkmanager is ontzettend belangrijk juist in deze tijd. Het managen van een praktijk is een vak op zich. Iets wat een zichzelf serieus nemende praktijk er niet meer “even” bij kan doen. Zeker niet als service en goede zorg hoog in het vaandel staat.

Niet zo gek dat steeds meer praktijken kiezen voor een praktijkmanager om alle bijkomende zaken in goede banen te leiden.

Belangrijke taken voor de praktijkmanager zijn om verbeteringen door te voeren in de praktijk zodat het team fijn kan werken, de patienten de zorg krijgen die ze mogen verwachten, de concurrentie-positie goed blijft en alle wettelijke verplichtingen nageleefd worden.

Een belangrijk uitgangspunt is om van de vele dagelijkse en wekelijkse handelingen te evalueren of hiervan procesmatigheden gemaakt kunnen worden.

Procesmatigheden zorgen voor automatismen en automatismen zorgen weer voor betrouwbaarheid en controleerbaarheid. Als er gewerkt wordt met procesmatigheden dan geeft dit veel inzicht. Actitiveiten binnen dit proces kunnen snel en efficient uitgevoerd worden zonder al te veel verstoringen en te hoge risico’s voor de praktijk. En bij het optreden van een problemen kan de medewerker zien waar dit in het proces ontstaat en vervolgens actie ondernemen.

Een onderdeel wat zich uitstekend leent voor procesmatig werken is de inkoop. Belangrijk is om hierbij onderscheid te maken tussen gebruiksartikelen en verbruiksartikelen.

Gebruiksartikelen

praktijkmanager

De gebruiksartikelen zijn onderdelen als instrumenten, hoekstukken, behandelstoelen, materialen etc. welke aanwezig zijn en goed moeten werken. Niks is vervelender dan niet werkende materialen. Zorg dus voor een goede planning qua onderhoud, maak hierover afspraken met je depot(s). Zorg er ook voor dat je uitwijkmogelijkheden hebt. Een uithardingslamp wordt in veel behandelingen standaard gebruikt, zorg dus voor een goede kwaliteit lamp, maar ook voor een back-up mocht deze onverhoopt niet functioneren.

Voor gebruiksmaterialen zijn ontzettend veel procesmatigheden in te regelen, maar om dit artikel niet onnodig lang te maken zal ik mij verder beperken tot de verbruiksmaterialen. Binnen de dentalcloud inkoop software kan je onderhoud, reparaties en registratie vastleggen. Mocht je toch meer weten dan kun je altijd contact opnemen.

Verbruiksmaterialen

praktijkmanager

Het belang van niet misgrijpen en de juiste producten op de plank hebben liggen is ook essentieel voor het door kunnen gaan van de behandeling. Er is niks vervelender dan het niet tijdig hebben van materialen voor de geplande behandeling.

Een belangrijke verbetering in deze is om procesmatigheid te introduceren middels een inkoopsoftware. Een inkoopsoftware geeft inzage in de producten die belangrijk zijn, waar deze besteld zijn, de omloopsnelheid van de materialen en het volume van je voorraad.

Verbeteringen

Met deze informatie kan je weer ontzettend veel verbeteringen uitvoeren. Denk aan het vaststellen van je veiligheidsvoorraad. Of het inkopen van een grote hoeveelheid (met korting) omdat je weet dat je toch wel verbruikt. De houdbaarheid in de gaten houden omdat verspilling per definitie duur is. Of je leverancier uitdagen goede jaarafspraken te maken.

Bovendien weet het gehele team hoe de producten aanvoer geregeld zijn wat voor minder fouten, minder tijdsverspilling en meer efficientie zorgt.

Hoe hebben jullie het geregeld, praktijkmanager?

Meer weten, lees hier onze 10 tips over voorraadbeheer. Of lees dit artikel op dentalINFO.

Hoe kan Dentalcloud hierbij helpen? Laat hier je naam en emailadres achter, bel mij op 06-21590236 of e-mail me op mark.schimmel@dentalcloud.eu en laat je hier meer over vertellen.