“Wanneer je op kosten gaat sturen worden deze automatisch hoger” Tijdens mijn studie kreeg ik bovenstaand zinnetje ingeprent. Kort gezegd is het idee dat het onverstandig is om alleen naar de kostenkant te kijken wanneer je meer winst wilt maken. Waarom zou je dit niet…